Köyliön Sosialidemokraatit ry

14.8.2019

Yhteislauluilta Työväntalon pihamaalla klo 18.00.

Järjestää TSL Satakunnan opintojärjestö ry ja Köyliön Sosialidemokraatit ry

 

6.4.2019

Avoin TUTUSTUMISPÄIVÄ Työväentalolla klo 13 alkaen.

Katso mainos!

 

13.11.2018

Syyskokous työväentalolla
KÖYLIÖN SOSIALIDEMOKRAATIT UUTEEN KAUTEEN ENTISIN KEINOIN

Köyliön Sosialidemokraatit vietti syyskokoustaan Köyliön Työväentalolla 13. marraskuuta. Johtokunnan kokoontumisen jälkeen, kokous vietiin läpi suunnitellusti ja joustavasti.
Kauteen 2019 lähdetään entisin kokoonpanoin. Yhdistystä valittiin johtaman edelleen Timo Lehtonen, jonka kausi tässä tehtävässä on järjestyksessään neljäs. Myös muut johtokunnan jäsenet valittiin uudelleen eli Markku Reunanen, Harri Valtonen, Jukka Männistö, Markku Rajala, Sirpa Lahti, Heli Vanha- Rauvola ja Anneli Lehtonen. Johtokunnan varajäseniä on kauden alkuun vain Veikko Jalonen, Tiina Orren paikkakunnalta muuton vuoksi. Johtokunta valtuutettiin nimeämään toinen varajäsen heti, kun siihen henkilö löydetään.
Yhdistyksen toiminnan tarkastajat ovat edelleen Tarja Syvänen ja Jouko Juhola sekä piirikokousedustajana Jukka Männistö varajäsenenään Harri Valtonen.
Johtokunnan järjestäytymisen jälkeen tehtävät säilyivät entisellään eli varapuheenjohtajana Jukka Männistö, sekä sihteerinä että taloudenhoitajana Harri Valtonen.
Toimintakertomus ja talousarvio hyväksyttiin johtokunnan esityksen mukaisesti. Kauden yhtenä tärkeimpänä asiana nähtiin uusien jäsenien rekrytoinnin tehostaminen. Tätä varten suunnitelmassa on kevään aikana myös erillinen tempaus jäsenhankinnan virkistämiseksi. Siihen ajankohta ja toimintatapa ovat vielä hieman suunnitteluasteella. Äänioikeutettuja jäseniä yhdistyksellä heinäkuun tilanteen mukaan on tällä hetkellä kolmekymmentä neljä(34).

 Tulevalla kaudella osallistutaan entiseen tapaan vaalitoimintaan, olemalla mukana potentiaalisten ehdokkaiden ja samalla puolueen vaalityössä eri tilaisuuksissa sekä vaalitoimitsijoina. Omaa ehdokasta yhdistyksellä ei eduskuntavaaleissa ole. Yhteistoiminta Säkylän Sosialidemokraattien kanssa jatkuu yhteisten kokoontumisten merkeissä, joita muun maussa yhteiset ja avoimet valtuustoryhmän kokoontumiset. Alueen demarien yhteiskokoontumisissa ollaan mukana entiseen tapaan aktiivisesti.
Tulon hankkimiskeinoina suunnitelmassa on  vahvasti työväentalon vuokraaminen niin yhteisöille kuin yksityisillekin. Myös talon kunnostukseen pyritään keräämään varoja muun muassa talon maalauksen toteuttamista varten.

Toimintasuunnitelma 2019

 

16.11.2017

KÖYLIÖN SOSIADEMOKRAATIT JATKAA EDELLEEN OMANA YHDISTYKSENÄÄN

Köyliön Sosialidemokraatit piti syyskokouksensa perinteikkäällä työväentalolla torstaina 16. marraskuuta.
Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntömääräiset asiat, kuten toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2018 sekä tehtiin henkilövalinnat.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa kolmannelle kaudelle Timo Lehtonen ja varapuheenjohtajana Jukka Männistö. Sihteerin ja talouden tehtäviä valittiin jatkamaan edelleen Harri Valtonen. Johtokunnan muukin varsinaiset jäsenet valittiin jatkokaudelle 2018 eli Heli Vanha-Rauvola, Sirpa Lahti, Anneli Lehtonen, Markku Reunanen ja Veikko Jalonen. Varajäsenet säilyivät myös entisellään eli Tiina Kivineva ja Markku Rajala.
Yhdistyksen piirikokousedustajaksi valittiin Jukka Männistö ja varaedustajaksi Harri Valtonen.
Toiminnantarkastajiksi valittiin entiseen tapaan Jouko Juhola ja Tarja Syvänen sekä heille varalle Tuula Kaija.

Toimintasuunnitelman keskeisinä asioina hyväksyttiin työväentalon vuokraustoiminnan jatkuminen sekä yhdistyksille että yksityisille. Talolla jatketaan edelleen säännöllistä bingo-ja huutokauppatoimintaa. Talon ehostaminen on myös yksi kauden tärkeimmistä varojen suuntauskohteesta ja yksi tärkeimmistä kohteista on rakennuksen ainakin osittainen maalaaminen.

Yhdistyksen jatkaminen omanaan tuli suunnitelmaan myös itsestään selvänä toteamuksena ja yhteistoimintaa tehdään edelleen aktiivisesti alueen muiden yhdistysten kanssa ja perinteiset kuukausikokoukset jatkuvat Säkylän Sosialidemokraattien kanssa myös tulevalla kaudella. Presidentin vaalit ja maakuntavaalit otetaan myös huomioon toiminnassa ja näkyvyyttä puolueen oman ehdokkaan taustalla pohditaan pienen yhdistyksen rajallisten mahdollisuuksien puitteissa.

jäsenhankinta otettiin jälleen suunnitelmaan ja sen pohjalta käytiin keskustelua keinoista, joilla saadaan mukaan myös nuorempaa jäsenistöä. Tällä hetkellä äänioikeutettujen jäsenten määrä on kolmekymmentäkuusi (36).
Myös alueen sosialidemokraattien yhteisiä teema illanviettoja jatketaan edellisen kauden tapaan ja yhdistys on kauden ensimmäisessä illassa myös järjestelyvastuussa.

 

 

16.6.2017

Pyhäjärviseuden Sosialidemokraatit kokoontuvat yhteiseen illanviettoon
Euraan Rantapirtille. Ilmoittautumiset Seija Ilomäelle kutsun mukaisesti.

 

7.4.2017

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Työväentalolla klo 18.00.
Kahvitarjoilu!
Tervetuloa!

 

22.11.2016

Syyskokousta pidettiin Köyliön Työväentalolla
LEHTONEN JATKAA YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJANA 2017

Köyliön Sosialidemokraattien syyskokous pidettiiin Köyliön Työväentalolla 22. marraskuuta.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, joista tärkeimmät luonnollisesti toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2017 sekä henkilövalinnat.
Kokouksessa valittiin yhdistyksen puheenjohtajaksi Timo Lehtonen ja varapuheenjohtajaksi Jukka Männistö. Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Sirpa Lahti, Anneli Lehtonen, Heli Vanha-Rauvola, Markku Reunanen, Markku Rajala ja Harri Valtonen sekä varajäseniksi Tiina Kivineva ja Veikko Jalonen.
Piirikokousedustajksi valittiin Jukka Männistö ja varalle Harri Valtonen.
Puoluekokousedustajaksi keväälle 2017 oli jo aiemmin vahvistettu syyspiirikokouksessa Timo Lehtonen ja varalle Sirpa Lahti.  TSL:n Alasatakunnan  opintojärjestöön edustajiksi valittiin Mirja Reunanen ja varalle Mirja Sorri.

Toimintasuunnitelman keskeisenä asiana oli päätös yhdistyksen jatkamisesta omana yhdistyksenä kuntaliitoksesta huolimatta. Yhteistoimintaa ja kokoontumisia Säkylän Sosialidemokraattien  kanssa jatketaan tiiviisti ja kunnallisvaaleihin vaaleihin 2017  lähdetään yhteisellä listalla. Muutenkin alueen yhteistoiminnassa on tarkoituksena olla virkeästi mukana ja tammikuulla on alustavasti tarkoituksena
järjestää yhdistyksen  toimesta mm. yhteinen illanvietto Säkylän ja Euran yhdistysten kanssa. Muuten toiminta jatkuu entiseen tapaan keskeisenä asiana juuri tulevat kunnallisvaalit. Tähän varattiin rahoitusta myös kauden 2017 talousarviossa.
Talkoista tärkeimpänä tavoitteena on jälleen kevään aikana ehostaa Työväentaloa mm. seinien maalauksella ja pihamaan viihtyisyyden parantamisella. Näin parannetaan mahdollisuuksia edelleen talon vuokraukselle  ja asiakkaiden käyttöön.

 

Kuvia juhlasta (Tarmo Malinen)

http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=1331683706
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=889286039
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=1032508776
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=410713686
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=724338851
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=367934596
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=777464120
http://www.koyliondemarit.profiili.fi/show.php?id=1059054214
 

Koko juhla kuvina

Katso lisää juhlatunnelmia

 

20.8.2016

Köyliössä juhlaa viikonloppuna
KÖYLIÖN SOSIALIDEMOKRAATIT JUHLI 110- JA TYÖVÄENTALO 95VUOTIS TAIVALTA


Köyliön Työväentalolla vietettiin kaksinkertaista juhlaa, kun Köyliön Sosialidemokraatit täytti 110 vuotta ja perinteikäs talo 95 vuotta. Juhlan ohjelma oli koottu perinteiseen tapaan koostuen musiikki-ja lauluesityksistä, palkitsemisista, tervehdys-ja juhlapuheesta sekä tietysti ruokailusta, kakkukahvista ja yhteislaulusta.
Köyliön Sosialidemokraatit ry:n syntysanat on lausuttu 29.1.1906 ja Köyliön Työväentalon vihkiäisiä viettetiin 29. syyskuuta 1921. Nämä ovat myös viralliset syntymäpäivät, mutta yhdistys päätti yhdistää juhlat ja ajankohdaksi sovittiin tämä elokuun 20. päivä.

Köyliön Työväentalo on monien vaiheiden noussut jälleen suosituksii juhlien pitopaikaksi varsinkin mittavan remontin jälkeen, joka valmistui 100v juhliin vuonna 2006. Samoin bingo –ja huutokauppatoiminta on söönnöllisen vilkasta ja takaa yhdistykselle myöskin varoja yhteisen talon ylläpitoon ja kustannuksiin.
Kun molemmilla, niin yhdistyksellä kuin Työväentalolla on jo ikää, myös talkootyön veteraanit ovat ikääntyneet siinä mukana. Tässä juhlassa suoritettiin hyvinkin merkittäviä ja myöskin harvinaisia palkitsemisia pitkäaikaisille yhdistyksen jäsenille ja pitkän linjan sosiaalidemokraateille. Näistä mainittakoon mm. Rafael Paasio mitali ja kunniakirja, joita jaettiin kolme kappaletta. Mitalin saivat pitkän linjan demarivaikuttajat Juhani Kaatonen, Matti Tupala ja Markku Reunanen. Lisäksi jäseniä muistettiin puolueen kultaisella ja hopeisella ansiomerkillä, Wanhan Toverin arvonimillä ja Työväentalotoverin arvonimellä.

Palkitsemiset saivatkin niin palkitut kuin juhlavieraatkin herkistymään, kun kuultiin mm. Juhani Kaatosen puheenvuorossa tarinaa pitkän matkan takaa omasta uran alusta sosialidemokraattina. Paikalla todettiin olevan mm. Juhani Kaatosen entisiä oppilaita  Satakunnan Sosialidemokraattien puheenjohtajasta Harri Lehtosesta lähtien. Näin todettiinkin, että aate leikkimielisesti juurrutettu jo ala-asteella.
Tilaisuudessa tervehdyspuheenvuoron käytti Köyliön Sosialidemokraattien puheenjohtaja Timo Lehtonen ja varsinaisen juhlapuheen puolueen 3. varapuheenjohtaja, kansanedustaja Krista Kiuru. Juhla päättyi tyylikäästi yhteislauluun ja Työväen marssiin.

Alla kaikki palkitut (suluissa liittymisvuosi)
1.Puolueen kultainen ansiomerkki punaisen ruusun kera
Harri Valtonen (15.8.1996)
Veikko Jalonen (12.3.2001)
Jouko Juhola (1.3.1985)

2.Puolueen hopeinen ansiomerkki, punaisen ruusun kera
Kaija Kalliolevo (10.10.1999)
Tiina Kivineva (29.5.1994)
Mirja Sorri (1.9.1999)

3.Wanha Toveri arvonimi, punaisen ruusun kera
Väinö Haanpää (1.6.1977)
Tuula Kaija (1.10.1972)
Antero Seppä (1.6.1979)
Mirja Seppä (1.6.1977)

4.Rafael Paasio-mitali ja kunniakirja, punaisen ruusun kera
Matti Tupala (1.1.1954)
Juhani Kaatonen (1.5.1950)
Markku Reunanen (1.1.1998)

5.Työväentalotoveri arvonimi, punaisen ruusun kera
Markku Reunanen (1.1.1998)
Taisto Huila (1.6.1976)
Jouko Juhola (1.3.1985)

Matti Tupala sai arvonimen jo 2014 ja kaikkien kunniakirjat koristavat nyt Työväentalon seinää kunniapaikalla

 

25.4.2016

Wanhat Toverit Työväentalolla

 Alustajana Esa J Anttilaja ajankohtaista Tradekasta

 

 

31.3.2016

Sääntömääräinen KEVÄTKOKOUS Työväentalolla klo 18.00

 

26.3.2016

Lavatanssi jumppaa Työväentalolla
 

 

20.3.2016

Kuukausikokous Säkylän kunnanvirastolla klo 18.00.
Käsitellään ajankohtaiset asiat ja kunnanhallituksen esityslista.

Kaikki uudet ja vanhat jäsenet TERVETULOA!

 

15.3.2016

Johtokunnan kokous Työväentalolla klo 18.00.
Asioita mm juhlat 110v ja 95v

 

6.3.2016

Seuraava kuukausikokous Köyliön kunnanvirastolla klo 18.00

 

21.2.2016

Kuukausikokous Säkylän kunnanvirastolla klo 18.00 .

Yhteinen Säkylän Sosialidemokraatit ry kanssa.

Kaikki jäsenet tervetuloa!

Käsitellään mm kunnanhallituksen esityslista 22.2.2016

 

Syyskokous 2015

Köyliön Sosialidemokraatit ry:n SYYSKOKOUS
pidettiin Köyliön Työväentalolla tiistaina 17.11.2015 klo 19.

VALINNAT VUODELLE 2016

Yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Timo Lehtonen.
Yhdistyksen varapuheenjohtajaksi valittiin Sirpa Lahti.

Johtokuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi:
Anneli Lehtonen (uusi)
Jukka Männistö
Markku Rajala
Markku Reunanen
Harri Valtonen
Heli Vanha-Rauvola

Johtokuntaan valittiin varajäseniksi:
Veikko Jalonen
Tiina Kivineva

Piirikokousedustajaksi valittiin Jukka Männistö, varalle Harri Valtonen

Köyliössä 17.11.2015
Köyliön Sosialidemokraatit ry
Sirpa Lahti pj.